73% оборота на БФБ дойде от 5 сделки с книжата на „Софарма имоти“ АДСИЦ

В рамките на сесията най-много поскъпнаха акциите на ТБ „Първа инвестиционна банка“ – с 2,4%
Source: Investor

Comments are closed.