КФН потвърди проспект за привилегировани акции на „Алмагест“ АД

Комисията е списала емисията от увеличението на капитала на Холдинг „Нов век“
Source: Investor

Comments are closed.