В „Деня за акции“ на Българска фондова борса бяха сключени 905 сделки

Индексите обаче не намериха единна посока
Source: Investor

Comments are closed.