Алтерко АД с второ по сила тримесечие за продажбите на стоки

Компанията излиза на консолидирана печалба от 615 хил. лв. за първото тримесечие на 2019 г., спрямо загуба от 500 хил. лв. за същия период на миналата година
Source: Investor

Comments are closed.