За нас

Инвестиционният посредник Д.И.С.Л. Секюритийс АД се учредява в края на 2005 г. в София.

Посредникът предлага широка и разнообразна гама от финансови продукти и услуги на своите индивидуални, корпоративни и институционални инвеститори в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни продукти и финансово консултиране.

Постигнатите добри резултати дължим предимно на доброто партньорство с клиентите на дружеството, с финансовите институции, както и със съответните регулативни и надзорни органи.

Д.И.С.Л. Секюритийс АД  прилага високи стандарти на брокерско обслужване: равнопоставеност, конфиденциалност и максимална ефективност на инвестиционните операции

Д.И.С.Л. Секюритийс АД следва в дейността си принципите на „добрите корпоративни практики” за управление, контрол, организационна структура и обратна връзка при обслужването на клиентите.

 

Доказан професионален опит:

  • Ние имаме зад гърба си над 10-годишен професионален опит във финансовия сектор;
  • Ние предлагаме цялостен и завършен пакет от инвестиционни услуги за частни и институционални клиенти;
  • Ние сме участвали в редица проекти на българския капиталов пазар.