SOFIX прекъсна 5-дневната си печеливша серия

Близо половината от днешния оборот се дължи на 81 сделки с акциите на „Развитие Индустрия Холдинг“ АД на обща стойност от 874,8 хил. лв.
Source: Investor

Comments are closed.