SOFIX записва седмичен ръст въпреки преобладаващото минорно настроение

Компанията с най-голям оборот в петък е „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ-Варна с 635 264. лв. За седмицата това е „Холдинг Център“ АД с 2,328 млн. лв.
Source: Investor

Comments are closed.