SOFIX записа трета губеща сесия подред

80% от днешния оборот беше формиран от 13 сделки с книжата на „Холдинг Варна“ АД на обща стойност от 846 хил. лв.
Source: Investor

Comments are closed.