Expat с вноска от 2,9 млн. лв. във фонда си за Словения

Увеличението в дяловете на фонда е близо 19 пъти за ден
Source: Investor

Comments are closed.