7 причини да не правим проблем от слабата ликвидност на БФБ

Постоянно се оплакваме от нея, но реално тя не само не е минус за някои типове инвеститори, а е по-скоро плюс
Source: Investor

Comments are closed.