"Трейс" отново може да изкупува собствени акции

В последните седмици това беше невъзможно, защото пазарните цени на акциите паднаха под разрешените за покупка минимум 4 лв. на акция
Source: Investor

Comments are closed.