„Стара планина холд“ разпределя дивидент по 0,242 лв. на акция

Акционерите гласува още за извършване на обратно изкупуване до 3% от общия брой акции и увеличение на капитала до 100 млн. лв. за срок от пет години
Source: Investor

Comments are closed.