"Стара планина холд" предлага с 1% до 33% по-високи дивиденти за дружествата си

Предложенията са за ръст на дивидента от 1,69% при „М+С Хидравлик“ до 33,33% при „Елхим-Искра“
Source: Investor

Comments are closed.