„Стара планина холд“ направи онлайн бланка за получаване на дивидент

Целта е по-голямо улеснение за акционерите и стандартизирано обработване на данните за дружеството
Source: Investor

Comments are closed.