„Софарма“ взе решение за изплащане на първия й шестмесечен дивидент

Определен е брутен дивидент на една акция от 0,05 лв.
Source: Investor

Comments are closed.