„Софарма“ АД с 21% ръст на печалбата до 33,5 млн. лв. за деветмесечието

Увеличават се приходите от дивиденти, намаляват разходите за дейността
Source: Investor

Comments are closed.