"Софарма" АД предлага 6-месечен дивидент от 0,05 лв.

Решението за дивидента ще бъде взето от Извънредно общо събрание в средата на септември
Source: Investor

Comments are closed.