Слънчо АД предлага запазване на дивидента от 0,35 лв. на акция

Свикано е общо събрание на акционерите на 1 април 2019 г. за гласуване на дивидента
Source: Investor

Comments are closed.