След 15 сделки „Агрия груп холдинг“ загуби 8% от стойността на акциите си

Оборотът на регулиран пазар достигна 214 хил. лв. след сключени 137 сделки с 42 емисии
Source: Investor

Comments are closed.