Сключен е анекс по забавената сделка между "Алтерко" и Link Mobility Group

Започнало е преструктуриране на дъщерните дружества обект на сделката, с цел ускоряването й, което трябваше да приключи до април 2018 г.
Source: Investor

Comments are closed.