Сделка за малко над 1 млн. лв мина по позицията на „235 Холдингс“

Два от индексите на БФБ отчетоха слаби повишения
Source: Investor

Comments are closed.