Сделката между „Алтерко“ и LINK ще бъде финализирана до края на юли

Общата индикативна цена на сделката възлиза на 7 886 000 евро или 15 423 675 лв.
Source: Investor

Comments are closed.