Няколко единични прехвърляния раздвижиха оборота на БФБ

Малко над 25% от днешния оборот беше формиран от две сделки с книжата на „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ – Варна на обща стойност от 576 хил. лв.
Source: Investor

Comments are closed.