КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на "Асенова Крепост" АД

Емисията е в размер на до 1 750 000 броя с номинална стойност 3 лв. и емисионна стойност 10,80 лв. всяка
Source: Investor

Comments are closed.