КФН одобри увеличение на капитала на "Лавена"

Потвърден е и проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на Северкооп – Гъмза Холдинг
Source: Investor

Comments are closed.