КФН наложи временна забрана на търговото към „Север – Холдинг” АД

Открити са административни производства за заличаване на застрахователните агенти ЕТ „Трувекс – Владимир Славков“ и ЕТ „Кокиче – Мария Живкова“ от регистъра
Source: Investor

Comments are closed.