КФН иска информация от „235 Холдингс“ за проспект за публично предлагане на акции

Допълнителна информация е поискана и от „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД във връзка с издаване на одобрение на Боян Миленков за член на СД на дружеството
Source: Investor

Comments are closed.