КФН издаде временна забрана за търговото към акционерите на „Свилоза“

Комисията е удължила срока на Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” АД да представи допълнителни документи във връзка с проспект за IPO
Source: Investor

Comments are closed.