КФН вписа емисията от увеличението на капитала на „Екип -98 Холдинг“

Комисията е вписала „Морнингсайд Хил” ООД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове
Source: Investor

Comments are closed.