Компаниите с гарантиран дивидент индикират от 0% до 5,27% дивидентна доходност

Това са общо 7 дружества, участващи в индекса на 40-те най-ликвидни компании у нас BGBX40
Source: Investor

Comments are closed.