И фондът на „Експат“ за Хърватия получи вноска за 2,9 млн. лв.

Така общите активи на 11-те фонда на управляващото дружество достигнат 33,6 млн. лв., от които 6,3 млн. лв. в Словения и Хърватия
Source: Investor

Comments are closed.