Информация по осма част от Регламент (ЕС) № 575/2013