"Индустриален капитал – холдинг“ успешно увеличи капитала си

Капиталът на дружеството е увеличен от 15 551 960 лв. на 15 707 470 лв.
Source: Investor

Comments are closed.