ИКХ отчита спад на консолидираната печалба за 2019 г. заради свити продажби

Холдингът увеличава стойността на активите си и паричните средства и намалява задълженията и вземанията
Source: Investor

Comments are closed.