Изпълнение на клиентски нареждания към Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576