За 11-а година: "Агрия груп холдинг" предлага да няма дивидент

Неконсолидираната печалба за миналата година е 1,84 млн. лв.
Source: Investor

Comments are closed.