Загубата на "Топливо" АД нараства с 26% до 3,3 млн. лв. за деветмесечието

Загубата щеше да е по-голяма, ако не бе печалба от 612 хил. лв. от продажбата на редица имоти
Source: Investor

Comments are closed.