ЕМКА запазва печалбата си непроменена през първото тримесечие

Приходидите и разходите за материали намаляват, като се компенсират един друг
Source: Investor

Comments are closed.