Елана Финансов Холдинг увеличава загубата до 113 хил. лева през първото тримесечие

Компанията е осъществила първото лихвено плащане по облигационния си заем през януари
Source: Investor

Comments are closed.