Една сделка с книжата на „235 Холдингс“ АД раздвижи БФБ днес

Най-печелившото дружество в рамките на сесията е „Свилоза“ АД
Source: Investor

Comments are closed.