„Доверие ОХ“ АД още не е влязло в ръководството на молдовската банка

Дружеството отчита консолидирана загуба от 1,37 млн. лв. за второто тримечие
Source: Investor

Comments are closed.