Даниел Димитров: Раздвижването на БФБ заради сезона на отчетите е временно явление

Според изпълнителния директор на УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ българският фондов пазар си остава откъснат от процесите на чуждите пазари
Source: Investor

Comments are closed.