Даниел Димитров: Политическата нестабилност води до недоверие на инвеститорите

Според изпълнителния директор и портфолио мениджър на УД „Реал Финанс Асет Мениджмънт“ няма причини през следващите седмици да има значително раздвижване на БФБ
Source: Investor

Comments are closed.