„Вианд“ ЕАД достигна дял от 97,6% в „Свинекомплекс Николово“ АД

Софийският производител на фуражи ще трябва да отправи още едно търгово предложение
Source: Investor

Comments are closed.