"Албена" АД е в добра позиция да се възползва от ръста на летния туризъм

Дружеството показа силни резултати през ключовото за групата трето тримесечие, показва анализ на ПФБК
Source: Investor

Comments are closed.