Акциите на ФНИБ АДСИЦ са вписани в Търговския регистър

Предстои разблокиране на парите от набирателната сметка, вписване на акциите в Централен депозитар, КФН и БФБ
Source: Investor

Comments are closed.