Адванс Терафонд АДСИЦ с 27% ръст на печалбата до 3,35 млн. лв. за деветмесечието

Това прави по 3,9 ст. печалба на акция, като тя основно е формирана от продажба на земеделски земи
Source: Investor

Comments are closed.